Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Spectrum

In 't Spectrum werken we met leerlingen die, naast verrijkend werk in de reguliere klas, meer uitdaging nodig hebben. Zo kunnen ook deze leerlingen voldoende tot leren komen. Een aantal leerlingen per groep komen hiervoor in aanmerking.

Op de Dr. H. Bavinckschool hebben we drie Spectrumgroepen, welke onder begeleiding staan van juf Joëlla Blok:

Groep 3-4 Maandagmiddag 13.00 - 15.00 uur
Groep 5-6 Dinsdagmiddag 13.00-15.00 uur
Groep 7-8 Dinsdagochtend 8.30-12.00 uur

't Spectrum is niet vrijblijvend. Er worden eisen gesteld aan de leerlingen en aan het werk. 
Tijdens de Spectrumlessen wordt gewerkt binnen thema's. Deze thema's zijn voor alle Spectrumgroepen hetzelfde. De activiteiten en leerdoelen zijn echter wel verschillend per Spectrumgroep. De doelen waar wij in 't Spectrum aan werken, vallen onder de gebieden: Leren leren, Leren denken en Leren (voor het ) leven. 

De thema's dit jaar zijn:
- Tussen kunst & kids
- Scheikunde & Techniek
- Informatica & Taal
- Wiskunde & Logica
- Astronomie