GESCHIEDENIS

De Bavinckschool was in 1930 de vierde school van de ‘Vereniging Groen van Prinsterer voor Lager en Uitgebreid Lager Onderwijs op Gereformeerde Grondslag’ in Haarlem. In 1929 werd architect J. Verhagen belast met het ontwerpen van de school. Tijdens de bouw werden al flinke wijzigingen aangebracht in de aanvankelijke plannen van Verhagen. Zo werd er een kap op de bovenverdieping geplaatst, zodat ook daar in de toekomst lokalen ingericht zouden kunnen worden. Dit was een vooruitziende blik. In 1941 zat de school al de school al overvol met 407 leerlingen.

Herman Bavinck werd geboren in 1854 in Hoogeveen. Hij studeerde theologie in en promoveerde op 26-jarige leeftijd tot doctor in de godgeleerdheid. Sinds 1911 was Bavinck lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Hij is jarenlang voorzitter van de afdeling Lager Onderwijs van de Onderwijsraad. Ook wordt hij lid van de Eerste kamer. Door zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer en door het voorzitterschap van een sectie van de Onderwijsraad oefent hij directe invloed uit op het onderwijs. Zijn geschriften worden gekenmerkt door een brede visie. In die visie is vaak plaats voor waardering van de tegenstander. Hij dwingt respect af door zijn vroomheid, zijn wijsheid en zijn openheid.