Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad van de bavinckschool bestaat uit een team van enthousiaste ouders en vertegenwoordigers van het onderwijsteam. Wij houden ons bezig met het bedenken, uitvoeren en ondersteunen van diverse activiteiten op school. Denk hierbij aan de versiering van de school tijdens Sinterklaas, Kerst en pasen of aan de verzorging van hapjes en drankjes tijdens de afscheidsmusical van de groepen 8.

De ouderraad is opgebouwd uit diverse teams zoals het inkoop- en versierteam. Zo zijn de leden van het inkoopteam verantwoordelijk voor de inkoop van bijvoorbeeld het paasontbijt, de hapjes en drankjes voor de afscheidsavonden van groep 8 enzovoorts. Het versierteam bestaat uit creatieve leden die nadenken over hoe de school met kerst of pasen versierd wordt. Een aantal leden heeft een specifieke functie zoals voorzitter, penningmeester en secretaris. In de praktijk werken alle leden als één gelijkwaardig orgaan. Per schooljaar zijn er ongeveer 8 OR vergaderingen waarin we in grote lijnen bespreken wat ons te doen staat. Verder communiceren we onderling veel via de OR WhatsApp groep.

Om alle activiteiten van de OR uit te voeren is hulp van ouders onmisbaar. We plaatsen daarom regelmatig een oproep in de nieuwsbrief. De OR wordt gefinancierd middels de jaarlijkse ouderbijdrage.

Mocht u iets met ons willen delen kan dat simpelweg door een OR lid aan te spreken of door een mail te sturen naar or@bavinckschool.nl. Heeft u interesse om lid te worden van de OR horen wij dit graag. Het is ook altijd mogelijk om een vergadering bij te wonen, gewoon om eens mee te kijken hoe de OR functioneert.

Voorzitter: Morgan Tuijn
Secretaris: 
Penningmeesters: Wim Nieland & Marieke Nieland
Inkoopteam: 
Versierteam: Danielle de Haan & Karin Aalbers
Leden: Lianne van Dijk, Marije van der Heijden & Laura van Huis

Fotoalbums

Ouderraad