ZIEK MELDEN

Wanneer uw kind ziek is meldt u dit via ons ouderportal ‘Parro’. Op die manier weet de leerkracht direct wanneer uw zoon/ dochter afwezig is.

Eventueel kunt u bellen naar 023- 525 73 06 of even langslopen bij de administratie tussen 08.20 - 08.30 uur.