Salomo - Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

Ziekmelden

Wanneer uw kind ziek is kunt u dit melden via ons ouderportal ‘Parro’.

Ook kunt u bellen met, of even langslopen, bij de administratie tussen 8.00 en 8.20 uur.